พิธีมอบตัวเป็นศิษย์และสานสัมพันธ์น้องพี่ภาษาจีน ปีการศึกษา ๒๕๖๕


มังกรรุ่นที่ ๑๘ วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕