ภาพกิจกรรม พิธีไหว้ครูศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565